zondag 29 maart 2009

Interessante citaten over het huwelijk

Misschien moet je een speech schrijven of zoek je inspiratie voor een uitnodiging. Miscchien kunnen deze citaten die we hieronder afgedrukt hebben je een eindje op weg helpen...

Bigamy is having one wife too many, monogamy is the same.
Bigamie betekent dat je een vrouw teveel hebt, monogamie is precies hetzelfde.
~Oscar Wilde

Long engagements give people the opportunity of finding out each other's character before marriage, which is never advisable.
Lange verlovingen geven mensen de kans om achter elkaars karakter te komen voor het huwelijk, hetgeen niet aan te raden is.
~Oscar Wilde

Men always want to be a woman's first love - women like to be a man's last romance.
Mannen willen altijd voor de vrouw de eerste liefde zijn, vrouwen willen graag voor een man zijn laatste romance zijn.
~Oscar Wilde

"My advice to you is get married: if you find a good wife you'll be happy; if not, you'll become a philosopher."
Mijn advies aan je is om vooral te trouwen. Als je een goede vrouw vindt zul je gelukkig zijn. Als dat niet lukt, wordt je filosoof.
~Socrates.

Let the wife make the husband glad to come home, and let him make her sorry to see him leave.
Laat de vrouw haar man zin geven om naar huis te komen en laat hem zorgen dat zij het jammer vindt als hij vertrekt.
~Martin Luther

If there is such a thing as a good marriage, it is because it resembles friendship rather than love.
Als er zoiets is als een goed huwelijk, dan is dat omdat het meer op vriendschap lijkt dan op liefde.
~Michel Eyquem de Montaigne

Rituals are important. Nowadays it's hip not to be married. I'm not interested in being hip.

Rituelen zijn belangrijk. Tegenwoordig is het cool om niet getrouwd te zijn. Ik ben niet geïnteresseerd in cool zijn.
~John Lennon

There is no subject on which more dangerous nonsense is talked and thought than marriage.

Er is geen onderwerp waar meer gevaarlijke onzin over is gesproken en gedacht dan het huwelijk.
~George Bernard Shaw

When a wife has a good husband it is easily seen in her face.

Als een vrouw een goede man heeft kun je dat gemakkelijk aan haar gezicht zien.
~Johann Wolfgang Von Goethe

I am a good housekeeper. Through every divorce, I kept the house.

Ik ben goede huishoudster. Na elke scheiding hield ik het huis.
~Zaza Gabor

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...